Historia


Rok 1949 - Zygmunt Szurgot zakłada rzemieślniczy zakład budowlany .
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zakład zatrudnia kilkanaście osób budując domy mieszkalne i budynki gospodarcze . W końcu tego okresu zaczęły napływać zamówienia
od jednostek państwowych , zwłaszcza z dużych gospodarstw rolnych . Ten okres działalności zaowocował uzyskaniem, znanej daleko poza obszarem działania, opinii zakładu wykonującego roboty solidnie i terminowo .

Rok 1972 - Zbigniew Szurgot przejmuje prowadzenie zakładu od swego ojca Zygmunta .
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zakład realizuje coraz większe i trudniejsze zadania umacniając jednocześnie swoją wysoką pozycję na rynku usług budowlanych .

Rok 1989 - Zbigniew Szurgot przekształca rzemieślniczy zakład budowlany w przedsiębiorstwo budowlane o nazwie "SZURGOT" rozszerzając prowadzoną działalność gospodarczą na teren całego kraju .

Rok 2004 - w "SZURGOT" Sp. z o.o. z siedzibą w Kole została skoncentrowana działalność budowlana, w tym również produkcja prefabrykatów żelbetowych i wyrobów betonowych. Produkcja ta odbywa się w zakładzie prefabrykacji przy ul. Sienkiewicza w Kole

Copyright © by P.Szurgot. Powered by WebText.